• Transforming Society Together

    Прочетете още
  • Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
  • Ние планираме и проектираме общностите и градовете на бъдещето.

Свеко Енергопроект е водещ консултант в язовирното строителство в България

Предлаганите услуги обхващат язовири предназначени за енергодобив, напояване и водоснабдяване, както и хвостохранилища за промишлени отпадъци.

Фирмата заедно с предшествениците си има повече от шейсет години натрупан опит в проектирането на бетонови и насипни язовирни стени, включително машинно и електрическо оборудване за преливници, основни изпускатели и водовземни съоръжения.

Прочетете повече
/siteassets/cases/tzankov_2_570x380.jpg

Свеко Енергопроект участва в целия цикъл от проучване, проектиране и авторски надзор по време на строителството на яз. "Пловдивци"

Язовирът е проектиран като годишен изравнител, който да осигурява питейно водоснабдяване на населените места в общините Рудозем и Мадан с население приблизително 40 000 жители.

Поради предназначението на язовир „Пловдивци“ за водоснабдяване, в проекта е включена също и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).

Прочетете повече
/siteassets/cases/plovdivtsi_4_570x380.jpg