Свеко Енергопроект е водещ консултант в язовирното строителство в България

Предлаганите услуги обхващат язовири предназначени за енергодобив, напояване и водоснабдяване, както и хвостохранилища за промишлени отпадъци.

Фирмата заедно с предшествениците си има повече от шейсет години натрупан опит в проектирането на бетонови и насипни язовирни стени, включително машинно и електрическо оборудване за преливници, основни изпускатели и водовземни съоръжения.

Прочетете повече
/siteassets/cases/tzankov_2_570x380.jpg

Свеко Енергопроект участва в целия цикъл от проучване, проектиране и авторски надзор по време на строителството на яз. "Пловдивци"

Язовирът е проектиран като годишен изравнител, който да осигурява питейно водоснабдяване на населените места в общините Рудозем и Мадан с население приблизително 40 000 жители.

Поради предназначението на язовир „Пловдивци“ за водоснабдяване, в проекта е включена също и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).

Прочетете повече
/siteassets/cases/plovdivtsi_4_570x380.jpg

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.