0 of 0 for ""

Контактна форма за поверителност на Свеко Енергопроект

Общи

Този документ обяснява как Свеко Енергопроект събира, използва и споделя лични данни, когато използвате формуляра за контакт на уебсайта на Свеко Енергопроект.

Администратор на лични данни

Свеко Енергопроект АД, ул. Коста Лулчев 20, п.к. 1113, София, България е администратор на лични данни, които се събират чрез уебсайта на Свеко Енергопроект.

Лични данни

Лични данни, които се обработват от Свеко Енергопроект при получаване на Вашето запитване:

  • Име
  • Търговска дейност
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер
  • Лична информация, която изпращате в текстовото поле на формата за контакт
  • Прикачени файлове, които изпращате чрез формата за контакт

Предназначение

Свеко Енергопроект ще обработва личните данни, които изпращате чрез формата за контакт само за целите на отговора на Вашето запитване.

Правно основание

Свеко Енергопроект разчита на Вашето съгласие като законна основа за събиране и използване на Вашите данни.

Трети лица

Свеко Енергопроект използва услугите на ServiceNow и WordPress, за да обработят Вашата заявка. Свеко Енергопроект е предприел подходящи правни, технически и организационни мерки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват внимателно.

Трансграничен трансфер

Вашите данни се съхраняват в Европейския съюз. Когато е необходимо Свеко Енергопроект да прехвърля данни извън Европейското икономическо пространство, Свеко Енергопроект ще осигури подходящи предпазни мерки в съответствие с приложимите правни изисквания, еквивалентни на тези, предвидени в разпоредбите за защита на данните в Европейското икономическо пространство.

Период на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат заличени 5 дни след обработване на запитването, освен ако правното задължение изисква да го запазим за по-дълъг период.

Вашите права

Във всички случаи можете да оттеглите съгласието си, като в този случай личните ви данни ще бъдат изтрити и вече няма да получавате съобщения, както е споменато по-горе. Също така можете да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на Вашите данни.

Контакти

Ако имате въпрос или оплакване за нашата обработка на личните си данни чрез уебсайта на Свеко Енергопроект, ако желаете да упражнявате някое от горните права или ако имате оплакване, моля изпратете имейл на milena.baramova@sweco.bg. Ако това не доведе до задоволителен отговор, можете също да се свържете с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на https://www.cpdp.bg.

Copy link
Powered by Social Snap