0 of 0 for ""

Рамка за бизнес етика на Свеко

Трябва да бъде лесно да се прави бизнес със Свеко. Няма някаква малка група от ръководители, които да поддържат всички важни контакти с клиенти. По-скоро всеки от нашите 18 500 служители, в своите ежедневни срещи с клиенти, поема основните отговорности за своите конкретни задачи.

Това създава много по-голяма гъвкавост, но и поставя високи изисквания към нашите работни процедури.

Процедури за отговорни бизнес практики

Всички дейности на Свеко се изисква да бъдат съобразени с приложимите закони и разпоредби, точно както трябва да бъдат съобразени и с вътрешните политики и насоки на компанията.

Бизнес етиката е в основата на цялата дейност на Свеко. В дневния ред на срещите на изпълнителния екип има задължителна точка, посветена на бизнес етиката, а рисковете по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) се докладват всяко тримесечие пред Съвета на директорите на Свеко.

Компас за бизнес етика за ежедневната работа на консултантите

Бизнес етиката се свързва с начина, по който правим бизнес, как се държим един към друг, как ние управляваме ресурсите на организацията и как действаме по отношение на нашата външна среда. Наличието на добре дефиниран компас за бизнес етика е от ключово значение за способността на Свеко да изпълнява задачите си. Всички служители на Свеко преминават през обучение по бизнес етика.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.