0 of 0 for ""

Направете следващата стъпка в кариерата си с нас

В „Свеко Енергопроект“ АД вярваме, че нашите инженери, архитекти и консултанти не просто работят заедно – те са част от сплотен екип, в който съвместните знания и идеи раждат най- добрите решения и ни помагат да израснем заедно. Всеки един наш служител е безценен, като със своята експертиза допринася пряко за развитието на устойчивото ни бъдеще – чрез своите проекти, чрез своите идеи и чрез своите виждания за един по-добър и справедлив свят.

 

Свеко е компания, която изгражда лидерите на утрешния ден. Идентифицирането на лидерския талант и насърчаването на личностното развитие винаги са били ключов елемент от корпоративната култура на Свеко

Кариера в Свеко

Осигуряваме растежа на нашите служители чрез множество обучения, както и чрез силно развитата ни организационна структура.  Работата в малки екипи, фокусирани върху най- ефективните решения за проектите на нашите клиенти, позволява на  консултантите ни да напредват бързо в кариерата си. 

Чрез специално разработени инструменти, които са насочени към кариерното развитие на нашите служители, ние гарантираме, че всеки специалист в компанията заема правилното за него място и има възможността да разгърне максимално своя талант. Заедно с ръководството на „Свеко Енергопроект“ АД регулярно провеждаме:

• Sweco Employee Survey – това ежегодно проучване измерва до каква степен нашите служители са доволни от своята работа и как ръководителите подпомагат тяхното израстване

• Sweco Academy – изчерпателно портфолио от обучителни програми, което покрива всичко – от въвеждащо обучение до лидерски програми

• Sweco Talk това е процесът, който гарантира, че работата и кариерното развитие на всеки един наш служител се наблюдават отблизо от страна на преките ръководители, с цел да осигурим най- подходящата среда за индивидуалното развитие на нашите специалисти

Свободни позиции

Интересувате се как може да участвате във формулирането на устойчивото ни бъдеще?

Свободни позиции в Свеко

Проекти

Вижте как променяме съвместното ни бъдеще чрез нашите проекти.

Свеко Енергопроект АД Проекти

Новини

Запознайте се с последните новини, касаещи текущата ни работа.

Актуални новини за Свеко Енергопроект

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.