Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Язовири, хвостохранилища

„Свеко Енергопроект“ АД е водещ консултанти в язовирното строителство в България. Предлаганите услуги обхващат язовири предназначени за енергодобив, напояване и водоснабдяване, както и хвостохранилища за промишлени отпадъци. Фирмата заедно с предшествениците си има повече от шейсет години натрупан опит в проектирането на бетонови и насипни язовирни стени, включително машинно и електрическо оборудване за преливници, основни изпускатели и водовземни съоръжения.

Tsankov 2

„Свеко Енергопроект“ АД спомага за разработването на нови ръководни принципи, свързани с безопасността на язовирите, и е лидер в България в проучването, проектирането и управлението на проекти, свързани с мерки за повишаване на безопасността на язовири.

През последните години се увеличават изискванията за по-екологично чисти водноелектрически централи. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от много проекти.

„Свеко Енергопроект“ АД провежда проучвания на място и изследвания за устойчивост и сигурност, разработва стратегии за депониране на хвост и управление на водите. Ние проектираме язовири и изготвяме проекти за надграждане на хвостохранилища, провеждаме геотехнически проучвания и изчисления за устойчивост и разработваме алтернативи за рекултивация.

Изготвяме схеми и проекти за преминаване на ТЕЦ от хидравличен транспорт и депониране на отпадъците (пепел и гипс) към сухо извозване и депониране.

Padina 2

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.