Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Вятърна енергия

Преходът към устойчива енергийна система в международен мащаб е в ход, а развитието на вятърната енергия играе важна роля в него. „Свеко Енергопроект“ АД участва активно в този енергиен преход – най-вече чрез развиване на пълния потенциал на вятърната енергия.

Опитът на „Свеко Енергопроект“ АД в тази област ни позволява да предлагаме съдействие през целия процес на развитие, от избора на инвестиционен обект до авторски надзор при строителството.

Ние участваме на всеки етап и правим анализи на вятърни ресурси, предпроектни проучвания, проектиране и надзор на обекта. Правим оценка на възможностите и рисковете на перспективите за вятърна енергия. Наши клиенти са частни инвеститори от страната и чужбина.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.