Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Вятърна енергия

Преходът към устойчива енергийна система в международен мащаб е в ход, а развитието на вятърната енергия играе важна роля в него. „Свеко Енергопроект“ АД участва активно в този енергиен преход – най-вече чрез развиване на пълния потенциал на вятърната енергия.

Опитът на „Свеко Енергопроект“ АД в тази област ни позволява да предлагаме съдействие през целия процес на развитие, от избора на инвестиционен обект до авторски надзор при строителството.

Ние участваме на всеки етап и правим анализи на вятърни ресурси, предпроектни проучвания, проектиране и надзор на обекта. Правим оценка на възможностите и рисковете на перспективите за вятърна енергия. Наши клиенти са частни инвеститори от страната и чужбина.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт