Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Електроразпределение

Много национални електропреносни мрежи се изправят пред нуждата от сериозна модернизация, а събитията в тази област се развиват бързо. В същото време по-строго екологично законодателство налага изисквания за ограничаване на въздействията върху околната среда, като по този начин създава големи предизвикателства за енергийните компании.

„Свеко Енергопроект“ АД развива и оптимизира електроразпределителни мрежи ниско, средно и високо напрежение, като използва иновативни решения и нови технологии. Интелигентните решения могат да помогнат за оптимизиране на планирането, експлоатацията и мониторинга на електрическите мрежи и системи. Разработването на интелигентни мрежи поражда както икономически, така и екологични ползи.

Уменията на нашите експерти обхващат развитието на цялата електрическа мрежа, което ни позволява да участваме във всяка част от системата. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, свързани с предпроектни проучвания, проектиране, управление на проекти, проектиране на метални конструкции за стълбове и мониторинг на електрически мрежи. Ние създаваме надежден и икономически ефективен пренос на електроенергия за едно добре функциониращо и устойчиво общество.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт