Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Електроразпределение

Много национални електропреносни мрежи се изправят пред нуждата от сериозна модернизация, а събитията в тази област се развиват бързо. В същото време по-строго екологично законодателство налага изисквания за ограничаване на въздействията върху околната среда, като по този начин създава големи предизвикателства за енергийните компании.

„Свеко Енергопроект“ АД развива и оптимизира електроразпределителни мрежи ниско, средно и високо напрежение, като използва иновативни решения и нови технологии. Интелигентните решения могат да помогнат за оптимизиране на планирането, експлоатацията и мониторинга на електрическите мрежи и системи. Разработването на интелигентни мрежи поражда както икономически, така и екологични ползи.

Уменията на нашите експерти обхващат развитието на цялата електрическа мрежа, което ни позволява да участваме във всяка част от системата. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, свързани с предпроектни проучвания, проектиране, управление на проекти, проектиране на метални конструкции за стълбове и мониторинг на електрически мрежи. Ние създаваме надежден и икономически ефективен пренос на електроенергия за едно добре функциониращо и устойчиво общество.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.