Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Пренос на енергия

Достъпът до електроенергия е от съществено значение в едно съвременно устойчиво общество с висок стандарт на живот за неговите жители. Постиженията на техническия прогрес навлизат бързо както в индустриализираните държави, така и в развиващите се страни и „Свеко Енергопроект“ АД иска да бъде движещата сила в развитието на градовете.

Значителен част от работата на „Свеко Енергопроект“ АД в областта на системите за пренос на енергия включва задоволяване на нуждите на клиентите от по-голям капацитет за пренос. По-големият капацитет е необходим, за да се осигурят надеждни доставки за населението и да се даде възможност за оптимално използване на производствените ресурси на нашите клиенти.

Нашите експерти притежават всички умения и опит, необходими, за да отговорим на предизвикателствата, пред които се изправят нашите клиенти. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, насочени към предпроектни проучвания, проектиране, включително въпроси, свързани с издаване на разрешителни, съгласуване на проекти с компании, предлагащи обществени услуги, управление на проекти и инспекция на електропроводи.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.