Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Слънчева енергия

Към днешна дата слънчевата енергия, отоплението и електричеството от слънчеви панели е най-бързо развиващият се източник на енергия в световен мащаб. „Свеко Енергопроект“ АД разполага със специализиран експертен опит във всички технически дисциплини, свързани с проекти за слънчева енергия.

Постигането на оптималното решение по най-добрия възможен начин изисква редица различни технически системи да бъдат направени съвместими една с друга. Като обединим нашите познания за енергетиката, архитектурата, околната среда, монтажните работи и електроенергийния пазар, можем да помогнем на клиентите си да намерят интелигентни решения на комплексните нужди.

Изключително широкият поглед на „Свеко Енергопроект“ АД ни прави добре информирани и опитни в това как да използваме слънчевата енергия в съществуващи сгради по най-добрия начин и как да оптимизираме слънчевата енергия в нови сгради. Освен това знаем също как най-добре да произведем слънчева енергия в малки количества и как да го съчетаем с едромащабно промишлено енергопроизводство.

Нашите специалисти работят във всички аспекти, от разработване на концепция за използване на слънчеви панели в обществени сгради до проектиране на централи, надзор на обекта и управление на проекти.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт