Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Хидроенергетика

„Свеко Енергопроект“ АД работи в сферата на хидроенергетиката от години и е една от водещите консултантски компании в областта на водните ресурси и хидроенергийните проекти в страната. Проектирали сме голяма част от водноелектрическите централи в България и участваме непрекъснато в работите по тяхната поддръжка и модернизация. В проектите си „Свеко Енергопроект“ АД съчетава водещ световен опит с професионален подход към всички задачи, големи и малки, с еднаква степен на ангажираност.

 В продължение на годините „Свеко Енергопроект“ АД фокусира своите усилия върху развитието на умения и услуги, свързани с устойчивостта на хидроенергетиката. Когато модернизираме електрическото и машинно оборудване на дадена електрическа централа, фокусът е върху дългосрочната устойчивост. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от нашите проекти, защото ние смятаме, че въпросите, свързани с околната среда, ще бъдат застъпени все по-широко в бъдеще.

Tsankov 3

Нашите експерти се занимават с всички аспекти на хидроенергетиката, от водохранилищата и язовирните стени до електроцентралите, включително консултантска помощ при избора на турбини, генератори и оборудване за управление. Също така съдействаме за оптимизиране работата на централите, както и извършване на геотехнически проучвания, измервания и изследвания за устойчивост.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.