Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Архитектура на сградите

Архитектите на „Свеко Eнергопроект“ АД създават среда, в която хората да живеят и растат. Уважението е нашата движеща сила. Хората и околната среда са в основата на нашата работа - факт, който се изразява по много различни начини, по-специално в начина, по-който комбинираме прагматизъм с настроение, и функционалност с дизайн.

Като работим в тясно сътрудничество и открито заедно с нашите клиенти, ние получаваме по-задълбочено разбиране на проектите. Това също така полага основите за плавен процес и успешен краен продукт. Нашите архитекти работят по всичко от жилища, здравни заведения, офиси, промишлени сгради, сгради на енергийни обекти, в големи и малки проекти.

Нашата сила идва от това, че сме част от голяма организация. Архитектите на „Свеко Енергопроект“ АД работят съвместно с инженери, експерти по околна среда и редица други специалисти по градско развитие, което спомага за създаването на най-голямата възможна икономическа стойност за нашите клиенти.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт