Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Визуализация

Днес визуализацията представлява естествен елемент на градското развитие и проектиране, където комуникацията е изискване за провеждане на форуми за обществено обсъждане, вземане на решения и осигуряване на качество. Специалистите по визуализация на „Свеко Енергопроект“ АД помагат за предоставяне на по-дълбоко разбиране на проекта, от етапа на ранните скици чак до моделите за управление.

Изображения, видео и интерактивни виртуални реалности са инструментите, които нашите клиенти използват и с които работят заедно със „Свеко Енергопроект“ АД за дейности като работни срещи и семинари. Визуализацията също така помага за илюстрацията на крайния продукт пред обществеността по време на обсъждания и изложения, наред с други форуми. Ясното разбиране на цялостната картина спомага за създаването на чувство за сигурност в крайния продукт.

Умелото използване и съчетаване на различен софтуер, както и екипната работа на архитекти и специалисти, във фотореалистичното възпроизвеждане способства за създаване на изображения с високо качество, задоволяващо високите изисквания на клиентите.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.