Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Визуализация

Днес визуализацията представлява естествен елемент на градското развитие и проектиране, където комуникацията е изискване за провеждане на форуми за обществено обсъждане, вземане на решения и осигуряване на качество. Специалистите по визуализация на „Свеко Енергопроект“ АД помагат за предоставяне на по-дълбоко разбиране на проекта, от етапа на ранните скици чак до моделите за управление.

Изображения, видео и интерактивни виртуални реалности са инструментите, които нашите клиенти използват и с които работят заедно със „Свеко Енергопроект“ АД за дейности като работни срещи и семинари. Визуализацията също така помага за илюстрацията на крайния продукт пред обществеността по време на обсъждания и изложения, наред с други форуми. Ясното разбиране на цялостната картина спомага за създаването на чувство за сигурност в крайния продукт.

Умелото използване и съчетаване на различен софтуер, както и екипната работа на архитекти и специалисти, във фотореалистичното възпроизвеждане способства за създаване на изображения с високо качество, задоволяващо високите изисквания на клиентите.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт