Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Вътрешна архитектура

Качествена вътрешна архитектура означава проектиране на функционална и устойчива среда въз основа на дейностите и нуждите на клиента.

Креативните интериорни архитекти работят в тесен диалог с клиентите, за да преценят нуждите и критериите за дейността. Ние притежаваме опит за всеки тип проект, от просия до сложния. Потоци, анализи, осветление, мебели и продуктов дизайн, цветове, проектни проучвания и проучване на материали са все част от нашата работа. Ние също така управляваме процесите на трансформация.

При изпълнение на нашите задачи, ние искаме да вдъхновим и създадем добре изработени среди чрез нашата отдаденост, творчество и знания.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт