Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Достъпност

„Свеко Енергопроект“ АД работи активно, за да помогне за създаването на социално устойчиво общество, в което всеки, независимо от физическите му способности, да има същите възможности за участие.

Понастоящем в България има около петстотин хиляди души с физически увреждания. Чрез използване на ефективни методи и инструменти, експертите на „Свеко Енергопроект“ АД могат да планират физическа среда, която да бъде по-достъпна за всички. Ние притежаваме широка гама от експертни познания и опит, свързани с достъпността в сгради, външна среда, градско развитие, както и инфраструктура и обществен транспорт.

Ние разполагаме със специалисти в сферата на достъпността, които притежават задълбочено разбиране относно изискваният за достъпност на средата.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт