Архитектура

Половината от населението на света живее в градовете. Архитектите на Свеко са спецеалисти както в разработването на изцяло нов азиатски град, така и за училище в малък град. Какъвто и да е проекта, фокусът е върху създаването на идеални условия за хората да живеят, работят и се развиват в градовете на бъдещето. Чрез комбиниране на признат експертен опит с широк спектър от способи, архитектите на Свеко предлагат уникален и цялостен поглед в проектирането на сгради и озеленяване на бъдещето.

Услуги

  • Строително-информационен моделиране (BIM)
  • Архитектура на сградите
  • Вътрешна архитектура
  • Достъпност
  • Визуализация

Строително-информационно моделиране (BIM)

Използването на строително-информационното моделиране (BIM) за целите на проекти и управление означава достъп до основни предимства – по-добро разбиране и проектиране и изобилие от добавена стойност, особено икономическа.

Използването на интегрирани инструменти за анализ, симулация и визуализация още от най-ранните етапи на един проект ни позволява да проучим как сградите и градовете ще функционират в действителност. Наред с другите възможности, BIM включва проучване на най-добрия проект за дадена сграда, който да е природосъобразен, като в същото време е и интересен в чисто архитектурно отношение. Също така включва и оптимизиране на пространството въз основа на това как хората реално се движат в сградите или на трафика.

Също така BIM драстично намалява необходимостта от корекции и добавки и позволява на потребителите да проследят логистиката на строителните площадки. Чрез триизмерното визуализиране на всеки етап, всички участващи страни могат да добият представа как ще изглежда проектът в действителност.

След като един BIM проект е завършен, неговата информация може да бъде прехвърлена директно в системата на клиента, базирайки се на операции, поддръжка и управление – постижение, което в противен случай би довело до големи разходи, ако трябва да бъде възпроизведена впоследствие.

В допълнение към качествените сгради, които предоставяме, екипът на „Свеко Енергопроект“ АД може да използва своя колективен експертен опит с BIM и да използва BIM, за да положи основите за по-голяма рентабилност на нашите клиенти на всеки строителен проект.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

За контакт