Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Геотехника

Преди лопатата да се забие в земята, е разумно да се знае от какво се състои терена. Да се познават геотехническите условия на терена е от основно значение за всички работи за един безопасен проект.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по геотехника знаят почти всичко за техническите характеристики на скалите и почвите, както и какви съоръжения са най-подходящи за различните условия. Използвайки различни геотехнически проучвания, ние можем да определим показателите на почвата или скалата и да гарантираме безопасно и икономически ефективно проектиране.

Ние изготвяме проекти за фундиране на сгради и съоръжения и укрепване на терена за жилищни и промишлени сгради и съоръжения, мостове, хидротехнически съоръжения и др. Също така сме добре запознати с преместванията в земната основа, от малки слягания до огромни свлачища, изготвяме проекти и провеждаме анализи на устойчивост и слягане.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт