Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Геотехника

Преди лопатата да се забие в земята, е разумно да се знае от какво се състои терена. Да се познават геотехническите условия на терена е от основно значение за всички работи за един безопасен проект.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по геотехника знаят почти всичко за техническите характеристики на скалите и почвите, както и какви съоръжения са най-подходящи за различните условия. Използвайки различни геотехнически проучвания, ние можем да определим показателите на почвата или скалата и да гарантираме безопасно и икономически ефективно проектиране.

Ние изготвяме проекти за фундиране на сгради и съоръжения и укрепване на терена за жилищни и промишлени сгради и съоръжения, мостове, хидротехнически съоръжения и др. Също така сме добре запознати с преместванията в земната основа, от малки слягания до огромни свлачища, изготвяме проекти и провеждаме анализи на устойчивост и слягане.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.