Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Електроенергия за жп трафика

Устойчивите, безопасни и ефективни железопътни линии са задължителни за нашите клиенти. Електроенергията е необходимост за движението на влаковете, почистване на коловозите от сняг и захранването на сигнализиращото и телекомуникационното оборудване.

Инженерните услуги в областта на електроенергията за жп линии и обекти са разделени на решения за захранване, мрежи ниско напрежение и контактни мрежи. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД имат опит в решенията за електрозахранване и мрежи ниско напрежение и предоставят аналитични, оразмерителни и проектантски услуги в тези области.

„Свеко Енергопроект“ АД разполага с инженери с експертни познания в електроинженерството и ние намираме решения на всякакви предизвикателства по ефективен начин.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт