Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Измервателни технологии

В наши дни технологията позволява по-прецизни измервания от когато и да било. Това често е от основно значение за ефективно проектиранеи осигуряване на прецизна база за вземане на решение.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по измервателни технологии притежават богат опит в тази сфера. Нашите геодезисти провеждат промишлени измервания с висока точност и геодезическо заснемане на терена с помощта на GPS и RTK мрежа или тотална станция.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт