Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Ние ги виждаме навсякъде покрай пътищата, в градовете и на гарите. Електронни знаци, които информират пътниците относно закъснения на влакове, задръствания, различни ограничения на скоростта и интелигентни светофари. Интелигентните транспортни системи (ИТС) са форма на иннформационна технология, която подпомага развитието на устойчиво общество.

Разработването на интелигенти транспортни системи (ИТС) помага на пътниците и увеличава достъпността, като в същото време предоставя възможност за насочване и оптимизиране на трафика и транспорта. Тази нова технология също така подобрява безопасността на движението и намалява въздействието върху околната среда.

Новите технологии се развиват по-бързо от всякога и специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД имат знанията, необходими за създаване на безопасни и устойчиви бъдещи решения за пътуване. Ние развиваме и насърчаваме търсенето на интелигентни транспортни решения, които подобряват достъпността и благоприятстват безопасността на движение. През фазата на определяне на ИТС решения, „Свеко Енергопроект“ АД може да помогне в проектирането на конкретни ИТС решения, както и за управлението на проекта и осигуряването на качеството.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт