Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Ние ги виждаме навсякъде покрай пътищата, в градовете и на гарите. Електронни знаци, които информират пътниците относно закъснения на влакове, задръствания, различни ограничения на скоростта и интелигентни светофари. Интелигентните транспортни системи (ИТС) са форма на иннформационна технология, която подпомага развитието на устойчиво общество.

Разработването на интелигенти транспортни системи (ИТС) помага на пътниците и увеличава достъпността, като в същото време предоставя възможност за насочване и оптимизиране на трафика и транспорта. Тази нова технология също така подобрява безопасността на движението и намалява въздействието върху околната среда.

Новите технологии се развиват по-бързо от всякога и специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД имат знанията, необходими за създаване на безопасни и устойчиви бъдещи решения за пътуване. Ние развиваме и насърчаваме търсенето на интелигентни транспортни решения, които подобряват достъпността и благоприятстват безопасността на движение. През фазата на определяне на ИТС решения, „Свеко Енергопроект“ АД може да помогне в проектирането на конкретни ИТС решения, както и за управлението на проекта и осигуряването на качеството.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.