Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Проектиране на железопътни съоръжения

Много от световните жп мрежи са силно натоварени и тяхната поддръжка налага строги изкисвания за квалифицирани експертни познания и опит. В същото време започна разширяването на редица нови, модерни високоскоростни жп линии.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по проектиране на железопътни съоръжения имат опит по отношение на различни строително-конструктивни елементи на жп линиите като основи на жп линиите, релсови пътища и др. Ние анализираме, оразмеряваме, планираме и проектираме различни видове железни пътища. Като използваме правилната геометрия на жп линии и строителни конструкции, ние спомагаме за развитието на едно безопасно и дългосрочно жп движение.

Нашият фокус е върху създаване на устойчиви, безопасни и рентабилни транспортни решения, като част от обществото на бъдещето.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт