Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Проектиране на мостове и тунели

Мостовете и тунелите представляват ключов елемент от устойчивите решения за трафика в едно съвременно общество. Те трябва да бъдат както безопасни, така и естетически приятни. Трябва да се сливат или да се открояват, и да бъдат подходящи както за модерна околна среда, така и за среда от културно наследство.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД предоставят услуги по планиране и проектиране на нови строителни проекти, реконструкции, ремонтни работи или укрепвания. Също така провеждаме инспекции, оценки на щети и носимоспособност, и оценки за издаване на разрешителни. Нашите проектанти съчетават безопасност с изящен дизайн.

Ние работим със стомана и бетон, но също така и с по-съвременни конструкции като висящи (вантови) мостове и различни видове окачени конструкции. Под земята проектираме метростанции и метротунели, пътни и железопътни тунели, подземни съоръжения на хидротехнически обекти, както и различни видове съоръжения за съхранение: каверни.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт