Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Проектиране на пристанищни съоръжения

Безопасните и ефективни пристанища са ключов елемент на едно съвременно устойчиво общество.

За крайбрежните градове, пристанищата представляват неразделен и естествен елемент на обществото. Близостта до вода създава динамична градска среда и възможности за отдих. Въпреки това с разрастването на градовете, функциите на пристанищата трябва да бъдат разширени.

Предлаганите от „Свеко Енергопроект“ АД услуги включват изготвяне на проекти за реконструкция и модернизация на пристанищни съоръжения.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт