Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Проектиране на пътища и улици и териториално планиране

Добре проектираната работа предоставя възможност за бърз и гладък процес за доставки и строителство. Това от своя страна води до търговски предимства и добре обмислени крайни решения. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД имат богат опит в проектирането и планирането на различни видове пътни съоръжения – от концептуалния проект до окончателния строителен документ.

„Свеко Енергопроект“ АД може да предложи интересни цялостни решения за проектиране на пътища и улици, а нашите специалисти изпълняват всякакви видове териториално планиране за жилищни и промишлени зони. Ние извършваме предпроектни проучвания, оценки, планиране и проектиране, като създаваме също устройствени планове, строителни документи и изчерпателни технически спесификации за доставки и строителство.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт