Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Скална механика

В разрастващите се градове е важно да се използват и развиват площи, които се намират под земята. Разрастващите се градове изискват развитието на бързи и удобни транспортни услуги, както в градски условия, така и за високо скоростни транспортни трасета. Това често включва големи инфраструктурни и градоустройствени проекти, с конструктивни решения, които имат за цел да улеснят ежедневието на хората под формата например на по-големи и по-плавни потоци трафик.

Проектирането на пътни и железопътни тунели налага строги стандарти по отношение на инженерните познания и осведомеността относно безопасността. Екипът от специалисти на „Свеко Енергопроект“ АД включва строителни инженери по скална механика, строителни инженери по геотехника, геолози и инженери конструктори. Също така притежаваме експертен опит в строителното инженерство, с акцент върху водноелектрическите централи и свързаните с тях подземни съоръжения: напорни тунели, каверни и др.

Осъществяването на строителни проекти под земята налага добро познаване на геотехническите условия и високи изисквания за прецизно проектиране. По тази причина ние изпълняваме услуги както в етапа на проучванията на терена и геоложките условия така и в етапа на разработване на проекта - проектиране с 3D изображения, статически и динамични анализи и конструктивни решения. Това предоставя на нашите клиенти по-добра основа за вземане на решение и по-добро разбиране за крайния продукт.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.