Инфраструктура

Ключов елемент от привлекателността на един град е способността на неговите жители да пътуват безопасно и ефективно. Инфраструктурните експерти на Свеко имат необходимите знания да изработят транспортни системи, които опростяват ежедневния живот на хората. Чрез проектирането на всичко - от пътища, железопътни и подземни метро линии до мостове и пътни центрове, ние подобряваме достъпността в утрешните общности и градове.

Услуги

  • Скална механика
  • Проектиране на мостове и тунели
  • Геотехника
  • Проектиране на пристанищни съоръжения
  • Измервателни технологии
  • Проектиране на пътища и улици и териториално планиране
  • Проектиране на железопътни съоръжения
  • Електроенергия за жп трафика
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и системи за управление на трафика

Скална механика

В разрастващите се градове е важно да се използват и развиват площи, които се намират под земята. Разрастващите се градове изискват развитието на бързи и удобни транспортни услуги, както в градски условия, така и за високо скоростни транспортни трасета. Това често включва големи инфраструктурни и градоустройствени проекти, с конструктивни решения, които имат за цел да улеснят ежедневието на хората под формата например на по-големи и по-плавни потоци трафик.

Проектирането на пътни и железопътни тунели налага строги стандарти по отношение на инженерните познания и осведомеността относно безопасността. Екипът от специалисти на „Свеко Енергопроект“ АД включва строителни инженери по скална механика, строителни инженери по геотехника, геолози и инженери конструктори. Също така притежаваме експертен опит в строителното инженерство, с акцент върху водноелектрическите централи и свързаните с тях подземни съоръжения: напорни тунели, каверни и др.

Осъществяването на строителни проекти под земята налага добро познаване на геотехническите условия и високи изисквания за прецизно проектиране. По тази причина ние изпълняваме услуги както в етапа на проучванията на терена и геоложките условия така и в етапа на разработване на проекта - проектиране с 3D изображения, статически и динамични анализи и конструктивни решения. Това предоставя на нашите клиенти по-добра основа за вземане на решение и по-добро разбиране за крайния продукт.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

За контакт