ИТ за градско устройство

Напредналите ИТ решения играят все по-важна роля в развитието на утрешните градове и общности. ИТ експертите на Свеко използват потока от данни, генерирани от един град, за да рационализират всичко - от транспорта и енергийната консумация до осветлението и водните потоци. Използвайки информационните технологии, съществуващите сгради и инфраструктура могат да бъдат използвани по-оптимално.

Услуги

  • ГИС

ГИС

Географските информационни системи (ГИС) се използват за събиране, обработка и проучване на географска информация, позволявайки ни да анализираме и структурираме огромни количества данни по ясен начин. Когато към съществуваща информация се добави географско измерение, често се получават нови ползи. Данните, представени под формата на карта, са мощно средство за създаване на нови връзки във вашия бизнес. ГИС е ненадмината от гледна точка на визуализацията и може да бъдат персонализирана по много начини.

През годините сме работили с наши клиенти за разработване на различни форми на решения за цифрово картиране, които помагат на хората да се ориентират, и също така сме разработили различни видове системи за навигация и позициониране.

„Свеко“ има богат професионален опит с ГИС. Ние не зависим от доставчици, така че разполагаме с пълния набор пазарни инструменти и решения. Също така имаме удоволствието да ръководим експлоатацията и поддръжката на ГИС решения. Заедно с нашите клиенти ние разработваме надеждна и достъпна среда, която намалява експлоатационните и административните разходи.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

За контакт