Конструктивно инженерство

Високото строителство до голяма степен е въпрос на сигурност. Строителните инженери на Свеко създават сгради, които са безопасни за живот и работа и издържат проверката на времето. Ние приемаме един цялостен подход да се гарантира, че носещите конструкции хармонират с дизайна на сградата и вътрешния микроклимат.

Услуги

  • Проектиране на сградно строителство
  • Проектиране на промишлено строителство
  • Сглобяеми конструкции
  • Стоманени конструкции

Проектиране на промишлено строителство

Проектирането на промишлени обекти често включва големи и сложни проекти, които изискват солидни познания и разбиране на специфичните промишлени нужди. С всеобхватния, но все пак специализиран експертен опит на „Свеко Енергопроект“ АД, ние сме водещ консултант в промишления сектор в България.

Нашите задачи често са цялостни решения, обхващащи целия процес. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД също така с удоволствие поемат грижите за администрирането на строителството, финансовия контрол и планирането на строителството, както при технологични инженерни услуги, така и при конструктивно инженерство.

Всички проекти, по които работим, включват предизвикателства, които изискват водещ експертен опит. В „Свеко Енергопроект“ АД винаги има на разположение специалисти, за решаване например на динамични проблеми и сложни условия на фундиране – осигурявайки най-високо качество на нашите крайни продукти.

В „Свеко Енергопроект“ АД също така сме разработили ефективни процедури за координация и визуализация на конструктивното проектиране. Ние работим с цифрови 3D модели и други инструменти, които се вплитат в проекта още на ранен етап. След това крайният модел се използва като производствен материал в етапа на строителството.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.