Конструктивно инженерство

Високото строителство до голяма степен е въпрос на сигурност. Строителните инженери на Свеко създават сгради, които са безопасни за живот и работа и издържат проверката на времето. Ние приемаме един цялостен подход да се гарантира, че носещите конструкции хармонират с дизайна на сградата и вътрешния микроклимат.

Услуги

  • Проектиране на сградно строителство
  • Проектиране на промишлено строителство
  • Сглобяеми конструкции
  • Стоманени конструкции

Проектиране на промишлено строителство

Проектирането на промишлени обекти често включва големи и сложни проекти, които изискват солидни познания и разбиране на специфичните промишлени нужди. С всеобхватния, но все пак специализиран експертен опит на „Свеко Енергопроект“ АД, ние сме водещ консултант в промишления сектор в България.

Нашите задачи често са цялостни решения, обхващащи целия процес. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД също така с удоволствие поемат грижите за администрирането на строителството, финансовия контрол и планирането на строителството, както при технологични инженерни услуги, така и при конструктивно инженерство.

Всички проекти, по които работим, включват предизвикателства, които изискват водещ експертен опит. В „Свеко Енергопроект“ АД винаги има на разположение специалисти, за решаване например на динамични проблеми и сложни условия на фундиране – осигурявайки най-високо качество на нашите крайни продукти.

В „Свеко Енергопроект“ АД също така сме разработили ефективни процедури за координация и визуализация на конструктивното проектиране. Ние работим с цифрови 3D модели и други инструменти, които се вплитат в проекта още на ранен етап. След това крайният модел се използва като производствен материал в етапа на строителството.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

За контакт