Конструктивно инженерство

Високото строителство до голяма степен е въпрос на сигурност. Строителните инженери на Свеко създават сгради, които са безопасни за живот и работа и издържат проверката на времето. Ние приемаме един цялостен подход да се гарантира, че носещите конструкции хармонират с дизайна на сградата и вътрешния микроклимат.

Услуги

  • Проектиране на сградно строителство
  • Проектиране на промишлено строителство
  • Сглобяеми конструкции
  • Стоманени конструкции

Сглобяеми конструкции

Сглобяемите елементи, които ускоряват процеса на строителство значително, стават все по-широко разпространени в индустрията и подобряват качеството на съвременните строителни проекти. „Свеко Енергопроект“ АД има опита и експертните познания да поеме сложни задачи в тази област.

Едно голямо предимство на сглобяемите конструкции е, че елемeнтите могат да бъдат произведени на закрито, при благоприятни условия на влажност и температура. Това означава много от гледна точка на прецизността и здравината на конструкцията.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

За контакт