Конструктивно инженерство

Високото строителство до голяма степен е въпрос на сигурност. Строителните инженери на Свеко създават сгради, които са безопасни за живот и работа и издържат проверката на времето. Ние приемаме един цялостен подход да се гарантира, че носещите конструкции хармонират с дизайна на сградата и вътрешния микроклимат.

Услуги

  • Проектиране на сградно строителство
  • Проектиране на промишлено строителство
  • Сглобяеми конструкции
  • Стоманени конструкции

Стоманени конструкции

Стоманените конструкции ни позволяват да създаваме сгради с високи стандарти, заложени в проектите на архитектите. Тези конструкции често са част от големи и обширни промишлени проекти. Визуализирането на конструкцията като цяло и в нейната среда често е от решаващо значение за успеха на даден проект.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД имат голям експертен опит в стоманите и доказана способност да оптимизират нейното използване.

Ние работим с 3D моделиране, за да създадем цифров модел на всички части на конструкцията. 3D проектирането прави лесно получаването на цялостна представа и гарантира качеството на проекта.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

За контакт