Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Противопожарна защита и анализ на риска

„Свеко Енергопроект“ означава надеждност и устойчивост, особено когато става въпрос за противопожарна защита и управление на риска. Нашите специалисти, които са високообразовани инженери по пожарна безопасност и анализ на риска, с богат опит, притежават аналитичните способности, които се изискват, за да се отговори на всички възможни нужди и задачи в тази сфера на компетентност.

Нашите основни сфери на дейност са планиране по част пожарна безопасност със съответната документация, проучвания за пожароопасност, анализ на риска и предвиждане на мерки/ мероприятия за редуциране на риска, риск свързан с опасни вещества и др.

Систематичните практики за противопожарна защита са ключово изискване в етапа на експлоатация на сгради, тунели и съоръжения. Ние подкрепяме тези практики като осигуряваме насоки, инспекции на състоянието и техническа документация, включително планове за евакуация и планове за пожаробезопасност. Тези предпазни мерки служат да информират организациите и персонала относно различните рискове и действията, които могат да бъдат предприети, за да бъдат сведени до минимум. Това помага на нашите клиенти да избегнат бедствия и аварии, които могат да доведат до последствия за здравето, имуществото и безопасността.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт