Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Противопожарна защита и анализ на риска

„Свеко Енергопроект“ означава надеждност и устойчивост, особено когато става въпрос за противопожарна защита и управление на риска. Нашите специалисти, които са високообразовани инженери по пожарна безопасност и анализ на риска, с богат опит, притежават аналитичните способности, които се изискват, за да се отговори на всички възможни нужди и задачи в тази сфера на компетентност.

Нашите основни сфери на дейност са планиране по част пожарна безопасност със съответната документация, проучвания за пожароопасност, анализ на риска и предвиждане на мерки/ мероприятия за редуциране на риска, риск свързан с опасни вещества и др.

Систематичните практики за противопожарна защита са ключово изискване в етапа на експлоатация на сгради, тунели и съоръжения. Ние подкрепяме тези практики като осигуряваме насоки, инспекции на състоянието и техническа документация, включително планове за евакуация и планове за пожаробезопасност. Тези предпазни мерки служат да информират организациите и персонала относно различните рискове и действията, които могат да бъдат предприети, за да бъдат сведени до минимум. Това помага на нашите клиенти да избегнат бедствия и аварии, които могат да доведат до последствия за здравето, имуществото и безопасността.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.