Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Електрически инсталации

Достъпът до електричество промени коренно нашия начин на живот и би ни било изключително трудно да се справим без контактите по стените. Електроинженерите на „Свеко Енергопроект“ АД разполагат с пълния набор от експертни познания и опит от проектиране на електрозахранване и електрически инсталации до планиране на осветлението.

Ние предлагаме както универсална гледна точка, така и задълбочени познания и отговаряме на нуждите на нашите клиенти от предпроектните проучвания и проектирането до надзора и инспекциите. Нашият опит и отдаденост обхващат всичко от сгради от културното наследство до производствени помещения с най-новите изисквания за климатични системи и системи за управление. Ние извършване всички проектантски работи с помощта на най-новите CAD/BIM технологии, като участваме в развитието на напредъка в отрасъла.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт