Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

ОВиК и ВиК инсталации

Вътрешният климат на една сграда е от решаващо значение за комфорта, здравето и ефективността. При съвременните сложни строителни проекти, стратегията, избрана за сградните инсталации по отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) и водопровод и канализация (ВиК), често има важни последици. Нашата цел е винаги да намираме енергийно ефективни и благоприятни за климата решения.

„Свеко Енергопроект“ АД е в челните редици в тази сфера и следи внимателно техническия напредък. Нашите решения за вентилация, отопление и климатизация винаги са съобразени с конкретните нужди на клиента и обстоятелствата. Нашите специалисти по ОВиК и ВиК имат опит в проектирането на такива инсталации за всякакъв вид сгради, от офиси, промишлени и енергийни съоръжения, до жилищни сгради и сгради от културно наследство. Също така притежаваме богат опит във вентилацията на тунелни съоръжения.

Използвайки 3D, ние също така можем да проектираме целите ОВиК и ВиК инсталации и да изчислим вътрешния климат с всички включени компоненти.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт