Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения

Всички сгради са подвластни на времето и амортизацията, което е естествено, тъй като там живеят и работят хора. Поддръжката и редовният мониторинг са важни мерки за предотвратяване на материални щети и нараняване на хора. Това е особено важен въпрос по отношение на електроенергията, вентилацията и противопожарната безопасност.

„Свеко“ е сертифицирана да извършва инспекции в множество области, включително одити по договори и електроенергийни одити (лиценз от Шведската асоциация за противопожарна защита - ШАПЗ), както и задължителни инспекции на вентилацията и проверки за противопожарна безопасност. Заедно с инспекциите „Свеко“ може да даде ценни съвети за енергоспестяване и необходимостта от рехабилитация. Вентилационните съоръжения, които не отговарят на стандартите, често водят до ненужно високи енергийни разходи.

Сред нашите специалисти има и опитни инженери по инспекции, лицензирани от ШАПЗ, които са лично упълномощени от Шведската асоциация за противопожарна защита. Много от нашите консултанти са лицензирани и от Шведската асоциация на строителните инженери.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт