Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения

Всички сгради са подвластни на времето и амортизацията, което е естествено, тъй като там живеят и работят хора. Поддръжката и редовният мониторинг са важни мерки за предотвратяване на материални щети и нараняване на хора. Това е особено важен въпрос по отношение на електроенергията, вентилацията и противопожарната безопасност.

„Свеко“ е сертифицирана да извършва инспекции в множество области, включително одити по договори и електроенергийни одити (лиценз от Шведската асоциация за противопожарна защита - ШАПЗ), както и задължителни инспекции на вентилацията и проверки за противопожарна безопасност. Заедно с инспекциите „Свеко“ може да даде ценни съвети за енергоспестяване и необходимостта от рехабилитация. Вентилационните съоръжения, които не отговарят на стандартите, често водят до ненужно високи енергийни разходи.

Сред нашите специалисти има и опитни инженери по инспекции, лицензирани от ШАПЗ, които са лично упълномощени от Шведската асоциация за противопожарна защита. Много от нашите консултанти са лицензирани и от Шведската асоциация на строителните инженери.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.