Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Телекомуникационни системи

Консултантите на „Свеко Енергопроект“ АД по обслужващи сградни инсталации създават добавена стойност за нашите клиенти като предлагат както универсална гледна точка, така и задълбочени познания. Нашите специалисти притежават целия набор от експертни познания и опит във всякакви обслужващи сградни инсталации, свързани с телекомуникационните / информационните системи и системите за сигурност.

Ние предлагаме богат опит и широк набор от познания и намираме решения за нуждите на нашите клиенти от предпроектните проучвания и проектирането до надзора и инспекциите. Имаме опит с всички видове съоръжения, от известни сгради от културното наследство до производствени помещения. Системите за сигурност често са задължителни, както за опазването на една сграда, така и от гледна точка на сигурността.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт