Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Физическа защита

„Свеко Енергопроект“ АД има опит в изграждането на обекти, с класифицирано ниво на сигурност, за които има строги изисквания за физическа защита: граждански съоръжения, както и хидроенергийни обекти.

Сгради с организации, които играят ключова роля в нашето модерно общество и които са част от инфраструктурата, трябва да бъдат проектирани с висока степен на сигурност и трябва да могат да издържат на различни външни заплахи.

С течение на времето специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД са проектирали системите за физическа защита на редица хидроенергийни обекти и офис сгради в България, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 към Закона за устройство на територията на Република България.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.