Обслужващи сградни инсталации

Лесно е да се вземе добра вътрешна среда за даденост, но от друга страна, това е доста забележимо, когато нещата не работят. Консултаните на Свеко по обслужващи сградни инсталации гарантират, че сградите имат правилната температура, подходящо осветление и добра вентилация. Ние също така сме експерти в решения, които увеличават енергийната ефективност на сградите.

Услуги

  • Противопожарна защита и анализ на риска
  • Електрически инсталации
  • Физическа защита
  • Обследване и паспортизация на сгради и съоръжения
  • Телекомуникационни системи
  • ОВиК и ВиК инсталации

Физическа защита

„Свеко Енергопроект“ АД има опит в изграждането на обекти, с класифицирано ниво на сигурност, за които има строги изисквания за физическа защита: граждански съоръжения, както и хидроенергийни обекти.

Сгради с организации, които играят ключова роля в нашето модерно общество и които са част от инфраструктурата, трябва да бъдат проектирани с висока степен на сигурност и трябва да могат да издържат на различни външни заплахи.

С течение на времето специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД са проектирали системите за физическа защита на редица хидроенергийни обекти и офис сгради в България, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 към Закона за устройство на територията на Република България.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

За контакт