Промишленост

Добре планираните и добре реализирани инвестиции укрепват конкурентоспособността на промишления сектор. Специалистите на Свеко имат пълната гама от умения, необходими за управление на проекти от началото на проучванията до окончателното реализиране. Резултатите са ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство и безопасна работна среда.

Услуги

  • Проектиране на промишлени сгради и съоръжения
  • Електроенергия и автоматизация
  • Услуги по технология на производството

Електроенергия и автоматизация

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД в областта на промишлените сгради и съоръжения проектират електрическите системи и системите за автоматизация на бъдещето. Ние работим с нашите клиенти, за да създадем ресурсно ефективни, интелигентни и надеждни решения, като поемаме цялостна отговорност за планирането и проектирането.

Независимо дали проектът представлява значителна инвестиция в ново строителство или модернизация или незначителна промяна на съществуващ технологичен процес, нашите експерти са на Ваше разположение. Ние помагаме през целия процес, от предпроектното проучване, анализ на изискванията, доставка и съгласуване по време на монтаж и пускане в експлоатация.

Ние проектираме надеждни решения за електрооборудване, електрообзавеждане и снабдяване с ел. енергия на отделни технологични възли, цехове или системи в промишлени предприятия. Проектираме комплексни интелигентни системи за управление, визуализация и сигнализация на промишлени процеси, SCADA системи. Ние също така работим с технологии за автоматичен контрол и наблюдение.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

За контакт