Промишленост

Добре планираните и добре реализирани инвестиции укрепват конкурентоспособността на промишления сектор. Специалистите на Свеко имат пълната гама от умения, необходими за управление на проекти от началото на проучванията до окончателното реализиране. Резултатите са ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство и безопасна работна среда.

Услуги

  • Проектиране на промишлени сгради и съоръжения
  • Електроенергия и автоматизация
  • Услуги по технология на производството

Проектиране на промишлени сгради и съоръжения

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД в областта на промишлените сгради и съоръжения предоставят ефективни, спестяващи ресурс проектни услуги в енергийния и промишления сектор. Комбинирайки задълбочени познания и експертен опит с обща перспектива, ние допринасяме за устойчиви решения, които създават конкурентоспособност за нашите клиенти.

Нашите специалисти се занимават с проектиране на машинни съоръжения, тръбопроводи, електрически съоръжения и инсталации, системи за автоматизация и ефективни системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК). Ние работим с нашите клиенти за оптимизиране на проектирането на промишлените сгради и съоръжения и участваме през целия период на проектиране, монтаж, до пускането в експлоатация.

„Свеко Енергопроект“ АД разполага с широкообхватни познания и опит, необходими за управлението на един проект от предпроектното проучване до завършено строителство на инсталацията/съоръжението. Това се отнася еднакво както за големи инвестиции в строителство и модернизация, така и за незначителни допълнения и изменения. Резултатът е ефективно, ресурсно ефективно производство и безопасна работна среда.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

За контакт