Промишленост

Добре планираните и добре реализирани инвестиции укрепват конкурентоспособността на промишления сектор. Специалистите на Свеко имат пълната гама от умения, необходими за управление на проекти от началото на проучванията до окончателното реализиране. Резултатите са ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство и безопасна работна среда.

Услуги

  • Проектиране на промишлени сгради и съоръжения
  • Електроенергия и автоматизация
  • Услуги по технология на производството

Услуги по технология на производството

Много от нашите клиенти работят непрекъснато за подобряване на техните производствени процеси. Те поставят високи изисквания за енергийна и ресурсна ефективност и намалено въздействие върху околната среда. „Свеко Енергопроект“ АД им помага да намалят разходите, като в същото време допринася за по-устойчиво общество.

Нашите специалисти имат богат опит и широкообхватни познания в енергийните технологии и в подобряване на енергийната ефективност, като работят в редица промишлени отрасли. Гледайки в перспектива и прилагайки водещи експертни познания и опит, ние извършваме предпроектни проучвания и управляваме проекти, които водят до оптимизация на промишлени процеси.

Нашите услуги също така включват технически изчисления, като баланс на маси и енергийни баланси.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

За контакт