Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Геодезични измервания и устройствени планове

„Свеко Енергопроект“ АД участва в създаването на общности и градове на бъдещето. Една от предпоставките за тези мащабни проекти е устойчиво и разумно териториално развитие и строителство.

Експертен опит по вещно право (парцелиране, достъп до имот, и др.) е необходим за всички видове градоустройствено развитие и развитие на големи инфраструктурни проекти – включително пътна, железопътна инфраструктура, инфраструктура за подземно метро и електропроводи.

Консултантите на „Свеко Енергопроект“ АД съдействат при технически въпроси, свързани със собствеността, като извършват геодезически измервания и изготвят парцеларни планове и подробни устройствени планове съгласно българското законодателство.

Нашите клиенти са общини, предприемачи, собственици на имоти и строители на инфраструктура.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт