Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Геодезични измервания и устройствени планове

„Свеко Енергопроект“ АД участва в създаването на общности и градове на бъдещето. Една от предпоставките за тези мащабни проекти е устойчиво и разумно териториално развитие и строителство.

Експертен опит по вещно право (парцелиране, достъп до имот, и др.) е необходим за всички видове градоустройствено развитие и развитие на големи инфраструктурни проекти – включително пътна, железопътна инфраструктура, инфраструктура за подземно метро и електропроводи.

Консултантите на „Свеко Енергопроект“ АД съдействат при технически въпроси, свързани със собствеността, като извършват геодезически измервания и изготвят парцеларни планове и подробни устройствени планове съгласно българското законодателство.

Нашите клиенти са общини, предприемачи, собственици на имоти и строители на инфраструктура.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.