Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Управление на планирането и проектирането

Всички големи строителни проекти се предшестват от обстоен процес на проектиране, през който се планират и изготвят проекта и функциите на съоръжението. Тъй като обстоятелствата са различни за различните клиенти и проекти, планирането и проектирането е единствено по рода си за всяка ситуация.

Ръководителите на „Свеко Енергопроект“ АД, ангажирани с планиране и проектиране, Ви помагат да идентифицирате и приоритизирате изискванията, които ръководят проекта. След това ние координираме изготвянето на документи за всички етапи от процеса на проектиране и строителство, за да създадем максимална стойност за клиента. Нашите ръководители по планиране и проектиране са добре запознати и имат опит с приложимите наредби/регламенти и изисквания – предпоставка за един успешен проект.

Фазата на планиране и проектиране е творчески, важен процес, през който работим с Вас, за да положим основите за един успешен краен резултат. Ефективното управление на планирането и проектирането предполага управление, контролиране, структуриране и координиране на работата на всички участващи страни. Ние координираме комуникацията между заинтересованите страни по проекта и управляваме процеса по планиране и проектиране.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.