Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Управление на планирането и проектирането

Всички големи строителни проекти се предшестват от обстоен процес на проектиране, през който се планират и изготвят проекта и функциите на съоръжението. Тъй като обстоятелствата са различни за различните клиенти и проекти, планирането и проектирането е единствено по рода си за всяка ситуация.

Ръководителите на „Свеко Енергопроект“ АД, ангажирани с планиране и проектиране, Ви помагат да идентифицирате и приоритизирате изискванията, които ръководят проекта. След това ние координираме изготвянето на документи за всички етапи от процеса на проектиране и строителство, за да създадем максимална стойност за клиента. Нашите ръководители по планиране и проектиране са добре запознати и имат опит с приложимите наредби/регламенти и изисквания – предпоставка за един успешен проект.

Фазата на планиране и проектиране е творчески, важен процес, през който работим с Вас, за да положим основите за един успешен краен резултат. Ефективното управление на планирането и проектирането предполага управление, контролиране, структуриране и координиране на работата на всички участващи страни. Ние координираме комуникацията между заинтересованите страни по проекта и управляваме процеса по планиране и проектиране.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт