Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Управление на строителството

Сътрудничеството на строителния обект е ключът към успешни строителни проекти. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по управление на строителството, прилагат структуриран и ясно очертан подход, за да гарантират, че работата протича гладко, и че всеки, който участва на работната площадка, сътрудничи ефективно.

Нашите специалисти съдействат на клиентите при доставките чрез изготвяне на запитвания, проучвания, оценяване на оферти и изготвяне на проектодоговори. Ние също така можем да поемем функции по упражняване на строителен надзор и изготвяне на доклади за оценяване на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ, както и функциите на Инженер съгласно условията на договорите за строителство по ФИДИК. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД  могат също така и да работят като координатор по безопасност и здраве при планиране и изпълнение на строителството.

За нас е удоволствие да помагаме с административна работа, и ние гледаме на добре изготвената ясна документация като на важен елемент за успешните резултати. Контактите с органите и други заинтересовани страни са част от това.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.