Управление на проекти

Големите проекти за градско развитие са скъпи и това е от решаващо значение визията на клиента да е напълно реализирана в крайния резултат. Мениджърите на Свеко имат изключително важна роля като връзка между визията на клиента и реалното изпълнение. Ние сме ангажирани по време на всички фази на проекта и с нашите структурирани методи на работа, ние насочваме сложните проекти в правилна посока.

Услуги

  • Управление на строителството
  • Геодезични измервания и устройствени планове
  • Управление на планирането и проектирането

Управление на строителството

Сътрудничеството на строителния обект е ключът към успешни строителни проекти. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД по управление на строителството, прилагат структуриран и ясно очертан подход, за да гарантират, че работата протича гладко, и че всеки, който участва на работната площадка, сътрудничи ефективно.

Нашите специалисти съдействат на клиентите при доставките чрез изготвяне на запитвания, проучвания, оценяване на оферти и изготвяне на проектодоговори. Ние също така можем да поемем функции по упражняване на строителен надзор и изготвяне на доклади за оценяване на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ, както и функциите на Инженер съгласно условията на договорите за строителство по ФИДИК. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД  могат също така и да работят като координатор по безопасност и здраве при планиране и изпълнение на строителството.

За нас е удоволствие да помагаме с административна работа, и ние гледаме на добре изготвената ясна документация като на важен елемент за успешните резултати. Контактите с органите и други заинтересовани страни са част от това.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

За контакт