ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Защита от наводнения

При изграждането на устойчиви градове на бъдещето, ние намаляваме въздействието върху околната среда, доколкото е възможно, като същевременно адаптираме обществото към променящия се климат. Справянето с наводненията е основен компонент на тези усилия.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД създават устойчиви решения за отвеждане и обработка на дъждовна вода чрез иновативни решения за дъждовни води на местно ниво, наред с други мерки. Ние също така предлагаме мерки за подобряване на защитата на населението, както и на водоизточниците и водоснабдителни и канализационни мрежи. Нашите задачи обхващат такива дейности като анализиране и проектиране на различни видове системи за защита от наводнения.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт