ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Отпадъци

„Свеко Енергопроект“ АД работи, за да помогне за постигане на устойчиво общество с възможно най-малко въздействие върху околната среда. Намаляването до минимум или рециклирането на отпадъци, като компонент на екологичния цикъл, естествено е ключов елемент на тези усилия и ние се стремим да интегрираме управлението на този процес в цялостната инфраструктура, доколкото е възможно.

Експертите на Свеко притежават многогодишен опит с проекти, свързани с отпадъци, особено в областта на промишлените отпадъци, третиращи както големи, така и малки въпроси. Благодарение на тясното сътрудничество с други специалисти в компанията, ние можем да предложим богат и всеобхватен опит във всяка задача. Ние управляваме всеки аспект на процеса, от предпроектни проучвания, изследвания и стратегическо планиране, до проектиране, планиране и управление на проекти. Нашият опит варира от намаляване до минимум, депониране и третиране на отпадъци до устойчиво оползотворяване/обезвреждане.

Нашите задачи обхващат планиране на отпадъците, определяне на местата на съоръженията за отпадъци и проектиране на сметища/депа за отпадъци. Ние също така предлагаме съдействие при подаване на заявления за разрешителни и оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) за различни видове дейности в областта на отпадъците.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт