ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Подземни води и опазване на водите

Водата е един от най-важните природни ресурси на Земята и ние разчитаме на това да е чиста и да не съдържа опасни елементи. Внимателното използване на водата е ключов компонент на едно устойчиво общество. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД помагат водата в света да се запази и да се използва по възможно най-добрия начин, за да се гарантира, че ще стигне за по-дълго време.

Всяка година „Свеко Енергопроект“ АД провежда множество изследвания и проучвания за защита на повърхностните и подземни води. За целите на строителни и инфраструктурни проекти, ние проучваме как те влияят върху водните ресурси и подаваме изходни данни за изготвяне на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), а също така разработваме планове за водоснабдяването на тези обекти.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт