НАШИТЕ ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

/siteassets/news/2016/yadenitsa_770x380.jpg

Свеко Енергопроект спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица

02 април 2016
За ефективното използване на ХК “Белмекен - Сестримо - Чаира” е необходимо увеличаване обема на долния изравнител на каскадата.