0 of 0 for ""

Завърши проектирането и строителството на язовир „Пловдивци“

Необходимостта от подобряване на качеството на водоснабдяването и канализацията в общините Рудозем и Мадан е решенa с пускането в експлоатация през юли 2019 г. на язовир „Пловдивци“ и пречиствателната станция за питейна вода (ПСПВ) към него. Проектът допринася пряко за справедлив достъп до качествена и чиста питейна вода на общността от над 40 000 души, както за и опазването на околната среда, в съответствие с Целите на ООН за развитие.

Проектът е първият язовир за питейни води, изграден през последните 30 години (МРРБ, 2019) и е част от „Проектът за развитие на общинската инфраструктура“, който включва доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Пловдивци“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в сътрудничество със Световната Банка, възлага на „Свеко Енергопроект“ АД да извърши набор от консултантски услуги за язовир „Пловдивци“.

Основните параметри на язовир „Пловдивци“ са: каменно-насипна язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма, височина 52 м, с прилежащи съоръжения: шахтов преливник с височина 40 м, допълнителен траншеен преливник и ПСПВ с капацитет 225 л/сек. Част от комплексните консултантски услуги, извършени от „Свеко Енергопроект“ АД включват проучване и анализ на съществуващото положение на извършените строителни работи, изготвяне на идеен и технически проект за язовирната стена и ПСПВ, авторски надзор по време на строителството, изготвяне на екзекутивни чертежи и други.

„Свеко Енергопроект“ АД като водещ консултант в язовирното строителство в България предоставя широк набор от консултантски услуги, насочени към оползотворяването на водния ресурс в страната и е горд работодател на висококвалифициран екип от специалисти, които с работата си днес трансформират нашето утре.

пречиствателната станция за питейна вода на язовир Пловдивци

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.