Свеко Енергопроект спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица

/siteassets/news/2016/yadenitsa_770x380.jpg

Свеко Енергопроект спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица

2 април 2016
За ефективното използване на ХК “Белмекен - Сестримо - Чаира” е необходимо увеличаване обема на долния изравнител на каскадата.

Свеко Енергопроект спечели открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

І етап:     Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект:

„Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”

ІІ етап:    Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация

Схемата за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ “Чаира” предвижда изграждането на язовир в съседния водосбор и на котата на яз. “Чаира” и свързването му с последния чрез съединителна напорна деривация. Така образуваната система от скачени съдове ще позволи да се прехвърлят гравитачно води от единия в другия изравнител. Системата от скачени съдове между двата язовира дава възможност за непрекъсната работа на ПАВЕЦ “Чаира” в генераторен режим в продължение на 22 часа.

Политика относно "бисквитките"

Нашият сайт използва бисквитки, които ни помагат в наблюдението на посетителите. Ние използваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашия сайт и да извършват необходимите подобрения. Бисквитките, които използваме не съхраняват лични данни. Ако не приемате бисквитки, можете да ги забраните във вашия браузър. Без тях вие все още можете да посещавате нашия сайт, но сесията ви няма да бъдат наблюдавана.