0 of 0 for ""

АМ „Струма“

Локация

Южна България

Клиент

Националната Компания „Стратегически Инфраструктурни Проекти“ (НКСИП)

Цели на ООН за развитие

8, 9

Експертиза

Консултантски услуги като стратегически съветник

Цел

Подобряване на пътната мрежа в Югоизточна Европа, част от Транс-европейски Коридор ІV

Консултантски услуги като стратегически съветник по изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3: „Благоевград – Сандански“.

Автомагистрала „Струма“ е част от Транс-европейски Коридор ІV (Дрезден – Прага – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул), отклонение София – Кулата – Солун, участък от София до Кулата (граничен пункт между България и Гърция). Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг и е сред приоритетните проекти на Оперативни програми „Транспорт“ за периоди: 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., финансирани от фондовете на ЕС. 

Автомагистрала „Струма“ е разделена на 4 участъка (лотове). Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация понастоящем, а Лот 3 е в процес на проектиране. Лот 3 е участък с дължина 64 км разположен между градовете Благоевград и Сандански, който преминава през труден планински терен в района на Кресненското дефиле на река Струма, където са предвидени два тунела с обща дължина 15,4 км. Трасето на Лот 3 се намира в близост до поречието на река Струма и в ивица, която включва съществуващия път Е79 и жп линията София – Кулата. Трасето има многобройни пресичания с други пътища, реки, железопътни линии, канали и др., като преминава също и през чувствителен от екологична гледна точка район.

През Юни 2013 г. Националната Компания Стратегически Инфраструктурни Проекти (НКСИП), която е държавно предприятие отговарящо за подготовката и изпълнението на Автомагистрала „Струма“, в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка възложи на Консорциум „СВЕКО – БУРДА“ да предостави консултантски услуги като Стратегически съветник на НКСИП по изграждането на Лот 3.

Основна функция на Стратегическия съветник бе да подпомага и консултира НКСИП, поради мащабът и сложността на трасето на Лот 3, по отношение на техническите, финансовите, екологичните и управленски аспекти на проектирането и строителството чрез извършване на следните основни дейности:

• Координиране подготовката на проекта така че да се гарантира изпълнението съгласно заложените срок и бюджет;

• Контрол, одобрение и приемане на идейните проекти;

• Съдействие на НКСИП при подготовката на тръжни документации за строителство и услуги: критерии за подбор и оценка, договорни условия, базирани на FIDIC Жълта книга, технически спецификации и изисквания на възложителя;

• Коментари по отношение на аспектите, свързани с опазването на околната среда;

• Изготвяне на структура за управление, документиране и архивиране.

Автомагистрала Струма

Изграждането на автомагистрала „Струма“ ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. „Свеко Енергопроект“ АД, като водещ партньор в Консорциума предоставил услугите на Стратегически съветник на НКСИП за най-трудния и сложен участък от автомагистралата (Лот 3), допринесе в голяма степен за успешното развитие на проекта: в края на 2015 г. започна провеждането на търгове за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Лот 3:

• Лот 3.1 – Благоевград – Крупник включва изпълнението на два участъка от km 359+000 до km 366+000 (въведен в експлоатация 2019 г.) и от km 370+400 до km 376+000 (в строителство – срок на завършване края на 2021 г.) – общо 12,6 km.
• Част от Лот 3.1 е тунел Железница от km 366+000 до km 370+400 (4.4 km) включва тунел при село Железница с дължина 2,04 km. В строителство е – срок на завършване края на 2021 г. „Свеко Енергопроект“ АД е проектант на тунела.
• Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 – Крупник – Кресна от km375+860 до 397+000 (21,14 km), – предстои строителство, избрани изпълнители.
• Лот 3.3 – Кресна – Сандански от km 397+000 до km 420+624 – 23,6 km (въведен в експлоатация 2018 г.).

Автомагистрала Струма

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.
Copy link
Powered by Social Snap