0 of 0 for ""

Електро и механично оборудване

Изискванията, касаещи изграждането на ефективни и устойчиви сгради и промишлени обекти са все по-ориентирани към интегрирането на умни технологии. Нашият опит и експертни знания ни позволяват да проектираме тези обекти в съответствие с последните нововъведения.

ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД разполагат с пълния набор от експертни познания и опит в сферата на сградни инсталации – от проектиране на електрозахранване и електрически инсталации до планиране на осветлението, сградни инсталации по отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) и водопровод и канализация (ВиК).

В индустрията „Свеко Енергопроект“  АД разработва проекти от висок обществен интерес. 

Компанията разполага със специалисти за промишлено проектиране в областта на металургично, химическо производство, минно дело и енергетика. Фирмата има значителен опит в проектирането на възли и системи, свързани с безопасната експлоатация на АЕЦ, съгласно стандартите на ASME BPVC. В областта на топлоенергетиката – проектира котелни и когенерационни инсталации, топлопреносни мрежи.  

Обхванатите обекти в промишлеността са разнообразни по сложност и вид на инсталациите – помпени станции, охлаждане на газове, капсуловки, прахоулавяне и пневмотранспорт, системи за технологична пара и гореща вода. 

Проектите се разработват в 3D BIM среда.  

Устойчиви проектни решения

„Свеко Енергопроект“  АД предлага задълбочени познания в сферата на електро и машинното оборудване и посреща нуждите на своите клиенти във всеки етап на проекта – от предпроектните проучвания и проектиране до надзора и инспекциите.

Свеко Енергопроект“  АД предлага задълбочени познания в сферата на електро и машинното оборудване и посреща нуждите на своите клиенти във всеки етап на проекта
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.