0 of 0 for ""

Води, енергетика и индустрия

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните специалисти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо и консумирането й възможно най-ефективно.

Екологичният отпечатък на човечеството расте експоненциално, но неблагоприятните ефекти върху околната среда могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода.

Добре планираните и добре реализирани инвестиции укрепват конкурентоспособността на промишления сектор. Специалистите на Свеко имат пълната гама от умения, необходими за управление на проекти от началото на проучванията до окончателното реализиране. Резултатите са ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство и безопасна работна среда. Обръщаме специално внимание на оползотворяването на суровините и природните ресурси, предоставяйки решения, които подпомагат създаването на ефективна кръгова икономика.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.