0 of 0 for ""

Индустриални отпадъци

„Свеко Енергопроект“ АД провежда проучвания на място и изследвания за устойчивост и сигурност, разработва стратегии за депониране на хвост и управление на водите. Ние проектираме язовири и изготвяме проекти за надграждане на хвостохранилища, провеждаме геотехнически проучвания и изчисления за устойчивост и разработваме алтернативи за рекултивация.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ В ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

Задачите възложени на „Свеко Енергопроект“ АД често включват екологични проучвания и последващи оценки на риска за общественото здраве и околната среда. Когато е необходимо, ние също правим проучвания и оценки на риска преди потенциалните мерки за възстановяване. Ние планираме и правим инспекции на околната среда във връзка с действителния процес на възстановяване и ръководим контактите със съответните надзорни органи.

Изготвяме схеми и проекти за преминаване на ТЕЦ от хидравличен транспорт и депониране на отпадъците (пепел и гипс) към сухо извозване и депониране.

Проектите, включващи замърсени райони, често са сложни и обхващат няколко сфери на компетентност. Благодарение на богатия опит на „Свеко Енергопроект“ АД, съчетан с разбирането и ангажимента към дейностите на нашите клиенти, ние можем да осигурим универсална гледна точка, която гарантира качествени резултати.

Утилизиране на замърсени райони

Поради масовия приток на хора към градовете, търсенето на жилища и работа нараства. Това често налага преустройството на бивши индустриални зони като нови обществени пространства.

Преди хората да могат да живеят в тези райони, както и в интерес на осигуряването на здравословна околна среда, трябва да се направят изследвания, а земята и сградите могат да се нуждаят от възстановяване. Ние притежаваме опит с множеството дейности, които са причинили тези замърсители и присъствието им в почвата, подпочвените води, седиментите и сградите.

преустройство на бивши индустриални зони като нови обществени пространства
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.